<
19940823 FS: ANCONA - PERUGIA

FS0597A ETR 221 - terontola - 23.08.1994 IC 591 trasimeno (roma t. - perugia) (PHOTO: TER_P_HAUTZ) Bild ID: 8262
[X]
>