<
BUDAPEST TRAMWAYS/TROLLEYS 1992-1999

068_budapest 3816 UV-TW - moricz ter - 28.4..97 rt.47 to budafok varoshaz ter (PHOTO: TER_P_HAUTZ) Bild ID: 17215
[X]
>