<
BUDAPEST TRAMWAYS/TROLLEYS 1992-1999

045_budapest 3836 UV-TW - tanacs krt. - 24.7.1996 rt.47 to budafok varoshaz (PHOTO: TER_P_HAUTZ) Bild ID: 17172
[X]
>